MÄSINGE

Företagsledare
Arne Knutsson
0431-36 62 08
E-post
FÖRÄLDRALEDIG Ekonomi
Elin Pranåh Ebbesson
0431-36 62 06
E-post
Administration, Marknadsföring
Emma Thuné
0431-36 62 09
E-post

Säljare Lantbruk
Linus Elvertsson
0431-36 62 09
E-post
Kvarn
Mats Olsson
070-241 10 99
Butik, Lager
Petra Redenius
0431-36 62 07
E-post
Vik. Ekonomi
Lena Pettersson
0431-36 62 06
E-post