bar

Plastinsamling i Mäsinge

Årets datum och tider för plastinsamlingen i Mäsinge är:

 

Måndagen 30/10   9-17

 

För att få lämna fiberduk, odlingsfolie och storsäck måste handling (tex fakturakopia) som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas. Dunkinformation.

Följande dunkar får lämnas 2017: Samtliga dunkar för växtskyddsmedel. Dunkar för ensileringsmedel från Perstorp AB och Addcon Nordic AS. Övriga dunkar ingår EJ i SvepReturs system.

Tippning på andra tider än de ovan angivna betraktas som miljöbrott och kommer att polisanmälas 

www.svepretur.se

Information om Combifolie

Combifolien består av två sammanlagda skikt. Det vanligtvis vitinfärgade, tjockare skiktet, består av Polyeten och det vanligtvis transparanta tunnare skiktet består av Polyamid. Dessa två kvalitéer ”trivs” inte ihop i den fortsatta återvinningsprocessen.

Under ensileringsprocessen delar sig Combifolien och blir två separata folioer av olika kvalitetéer. Detta medför att de måste hanteras var för sig i samband med återvinningen. På återvinningsstationen läggs den vitinfärgade tjockare plasten tillsammans med plansilofolie och den transparanta tunnare läggs på anvisad plats.

Du som lantbrukare måste hantera de två olika foliekvalitéerna åtskilda när de lämnas till SvepReturs insamlingsställen. Blandas de, blir all den plast som är en blandning av de två olika kvalitéerna obrukbar till materialåtervinning och därmed osäljbar, vilket kan påverka det återvinningspris du som lantbrukare betalar när du köper plasten.

För att åskådliggöra det på ett annat sätt blir det som att blanda olja med vatten vilket också blir oanvändbart som olja eller vatten.

Information om säckar frånpotatisutsäde

Säckar från potatisutsäde tas inte emot på SvepReturs insamlingsplatser på grund av att leverantörerna av utsädespotatis inte är anslutna till. SvepReturs återvinningssystem

Senaste från Instagram