Emissionshandel

Bjäre lantmän erbjuder sina medlemmar möjligheten att handla emissionsinsatser med varandra.
På så sätt kan man kapitalisera sina emissionsinsatser genom att sälja dessa till en medlem som tror på fortsatt bra avkastning från emissionsinsatserna.
Så här går det till:
Två eller flera medlemmar vill köpa respektive sälja emissionsinstatser. De överenskommer om ett pris på emissionen. Observera att köparen måste ha sparmedel till ett värde som motsvarar det nominella värdet (Värdet på emissionsinsatserna enligt senaste årsbeskedet) på emissionsinsatserna han köper.
De fyller i och skriver under blanketten ”Ansökan om emissionshandel”, som återfinns via länk på denna sida.  Blanketten lämnas in till Mäsinge under handelsperioden (se nedan).
På handelsdagen överförs sparmedel och emissionsinsatser mellan köpare och säljare.
Har parterna överenskommit om ett annat pris än det nominella får dessa själva sköta denna transaktion utan Bjäre kvarns inblandning. Redovisning till skatteverket är medlemmen själv ansvarig för.
Exempel:Medlem 1 har emissionssatser på 3000kr. Medlem 2 har 3000kr i sparmedel.
Medlem 1 kommer överens om att sälja sina emissionsinsatser till Medlem 2. De sätter värdet till 120% av det nominella värdet. Det vill säga att medlem 2 betalar 3600kr för emissionsinsatserna.
 De fyller i blanketten och lämnar in den under handelsperioden till Bjäre Lantmän.
På handelsdagen överförs emissionsinsatserna till medlem 2 och sparmedel på 3000kr flyttas från medlem 2 till medlem 1.
Resterande 600kr får medlem 2 betala direkt till medlem 1 på lämpligast vis.
Intresseanmälan
Intresse att köpa eller sälja emissioner kan anmälas till Bjäre Lantmän på blanketten ”Intresseanmälan emissionshandel”.  Bjäre lantmän förmedlar då kontakten mellan intresserade köpare och säljare.
Handelsperioder
Handelsperiod då blanketter kan lämnas in för 2021 är:

* 21-26 November 2021

Intresseanmälan emissionhandel
//pubsys.kooper.se/bolistbjarelantman/images/Intresseanmalan-emissionshandel.pdf


Ansökan om emissionshandel
//pubsys.kooper.se/bolistbjarelantman/images/Ansokan-om-overlatelse-av-emissionsinsats.pdf